Larm i hemmet

Att ha ett larm i hemmet kan vara bra om något skulle hända, framför allt om det blir inbrott. De flesta larminstallatörer erbjuder paket som kopplas till en larmcentral, men man kan även själv bli uppringd eller underrättad via sms om larmet utlöses.

När du installerar ditt hemlarm kan du välja mellan att koppla det till larmcentralen via det fasta telefonnätet, eller via mobilnätet. Vilken typ av larm du bör välja beror till stor del på bostadens beskaffenhet. Om det finns bra täckning där den är belägen kan det vara smart att välja ett larm som är uppkopplat via mobilnätet. Ett sådant larm är mindre känsligt för bl.a. strömavbrott. Larm som kopplas till det fasta telefonnätet fungerar bättre där det inte finns mobiltäckning, även om det finns en risk att tjuven helt enkelt klipper av telefonledningen. Ett gott samarbete med grannarna är det bästa skyddet, i kombination med ett larm.

Trådbundet larmLarm med fjärrkontroll

Trådbundna larm består av flera enheter som kopplas samman med kablar. Därför behövs inga batterier. Samtidigt är ett sådant larm känsligt för strömavbrott, även om vissa kan utrustas med nödbatterier som driver larmet om strömmen bryts. I och med att enheterna är sammankopplade fysiskt går det att larma flera olika sektioner.

Har du idag ett larm som är anslutet till det fasta telefonnätet, och funderar på att byta till IP-telefoni eller mobil hemtelefoni? Om du vill att ditt larm även i fortsättningen ska fungera som det har gjort hittills är det viktigt att du hör dig för både med larm- och med telefonoperatören, för att förvissa dig om att bytet inte kommer att ställa till med några problem för dig.